Home » УСЛУГИ

УСЛУГИ

Snezhanka023

Нашите мисия, ценности и целия капацитет на работоспособност, са съсредоточени към извършване необходимите действия и вземането на конкретни решения необходими за възложената ни от нашите партньори задача. Приоритетната ос върху която работим е транспортирането на повереният ни товар по най – бързия, икономичен и сигурен начин. Ценностите на които залагаме са доверие, лоялност, коректност и не на последно място сигурност за възложителите ни.

Услугите, които предлагаме са свързани с танспорт на всякакъв вид товари, включително насипни, палетизирани, балирани, неопасни отпадъци и др. до 24 тона и 96 куб.м., както на територията на Република България така и  в рамките на Европейския съюз или извън него.

От 2018г. компанията може да се похвали с нова услуга кум портфолиото си, а именно шредиране на дърво и отпадъци от дърво. Компанията предлага шредиране на място с мобилен шредер и извозване на шредирания материал до местоположение посочено от възложителя. Услугата се извършва със шредер Doppstadt AK600 Multi, като капацитета е в зависимост от дървесината от 40 до 120 куб.м /ч.